Kategorier

Interessen for sunn mat er stor. Hele 64 prosent er opptatt av å spise sunt. Men det er langt færre som klarer å følge de generelle kostrådene for god helse, viser undersøkelser.

Det skal kampanjen «Små grep, stor forskjell» gjøre noe med. Helsedirektoratets kampanje skal inspirere, motivere og veilede oss til å gjøre de små tingene som kan dreie kostholdet vårt i en litt sunnere retning. Når interessen er der, er det enklere å bli vippet over i handlingsstadiet, og legge om til nye vaner. For det er ikke så mye som skal til. Følger du kampanjens Facebook-side vil du få gode, enkle og konkrete tips for en litt sunnere hverdag.

Men vi vet også at interesse eller kunnskap ikke er nok. Gode intensjoner blir fort avledet av fristende tilbud, og ikke minst mangelen på de sunne alternativene. Vi har alle et ansvar for egen helse, men vår nye helseminister, Jonas Gahr Støre, sier også at politikere og myndigheter har et ansvar for å gjøre det enklere for oss å ta de sunne valgene.

I tillegg til å informere om hva du kan gjøre for å redusere din egen risiko for kreft, arbeider Kreftforeningen aktivt for å få myndighetene til å iverksette effektive tiltak. Sunn mat må bli billigere og usunn mat dyrere. Alle elever i grunnskolen må få gratis frukt og grønnsaker på skolen, og det må stilles ernæringsmessige krav til det som serveres i barnehage og sfo. Det kommersielle presset for å kjøpe usunn mat og drikke som barn utsettes for, må reduseres, blant annet ved å hindre markedsføring av slike produkter mot barn.

Bilde av grønnsaker

Foto: Beate Sørum ©

Mens vi venter på at politikerne skal skjønne alvoret i situasjonen, må vi fortsette å spre kunnskap og motivere. Hvis du gjør små grep, for et mer balansert kosthold, har du gjort ditt.

Her er tre tips for en sunnere hverdag: