Kategorier

Tenk deg følgende situasjon:

Du er pasient på kreftavdelingen, med alt det innebærer av tanker, smerter, fortvilelse, håp, usikkerhet, frykt for det som ligger foran. Og mye mer.

I tillegg er du overlatt til en behandling du får god informasjon om, men i liten grad er i stand til å følge med på hele tiden. Og du ligger på et rom på sykehuset der du treffer dine nærmeste gjennom visittiden. Eller kanskje enda sjeldnere hvis du ligger på isolat.

Midt i denne situasjonen får du tilbud om å overta kontrollen selv. Du kan fra sengen din der du ligger, stille inn temperaturen på rommet, trekke for eller fra gardinene eller skru av lyset. Du kan til og med finne en fargenyanse på belysningen som kanskje får deg til å føle deg bedre.

Har du behov for noe annet enn den oppsatte middagen, kan du sende en melding til vaktrommet om det.

Du kan ha en oversikt over sykdomsforløpet ditt når du har overskudd til det, og se hva som skal skje de nærmeste dagene. Hvilke medisiner du er satt opp på og hvordan de vil kunne virke på deg.

Du kan videochatte direkte med vakthavende sykepleier, lege, venner eller noen i familien hjemme. Og du kan finne en tv-kanal, film eller noe annet du vil se på. Høretelefonene henger ved siden av sengen.

Foto: Hege F. Andreassen

Du kan også enkelt snakke med en kreftsykepleier,  jurist eller sosionom gjennom Kreftlinjen, eller en likemann for å finne støtte og håp. Du kan til og med få hjelp til å ordne søknaden til NAV, slik at du ikke mister noen inntekter mens du er syk. Og er du usikker på om det er rett utfylt, kan du sende den innom sosionomen for å sjekke at alt er greit.

Alt dette gjør du fra en iPad, et nettbrett, i sykesengen. Blir det for tungt eller vanskelig å holde brettet, ordnes det til et stativ som holder nettbrettet for deg.

Mitt tenkte eksempel blir en realitet ganske snart.

På Stavanger Universitetssykehus,  kreftavdelingen, settes nå i gang prosjektet eSeng 2015. Nettbrett til pasientene. Og Kreftforeningen er med. Sykehuset har sett at jo mer pasientene selv får anledning til å ha kontroll over, jo bedre blir den individuelle behandlingen. Også på de områdene som ikke er direkte relatert til behandling. Som for eksempel håp og trøst. Nærhet til de vi er glad i. Eller rett og slett velvære, komfort og underholdning. Med dagens teknologi er dette allerede tilgjengelig. Jeg har stor tro på at alt som er med å øke trivsel og velvære, senker pulsen og  bidrar til det bedre særlig når vi rammes av alvorlig sykdom.

Jeg har snakket med mange pasienter og mange pårørende, og hvis jeg skal finne noen fellesnevner på hva som legges vekt på av behov i tillegg til den medisinske behandlingen, så er det nettopp kontroll over det som er mulig å kontrollere. Det er behov for oversikt, forutsigbarhet, nærhet, trygghet og å opprettholde så mye som mulig av det kjente og vante.

Satsingen på Stavanger Universitetssykehus gjennom prosjektet eSeng 2015 ønsker å møte disse behovene. Jeg synes det er så spennende at vi også vil gi vårt bidrag. Kreftforeningen bidrar med vårt nye nettsted enkelt tilgjengelig fra disse nettbrettene. Det betyr at pasienter under behandling, via vår chattetjeneste, kan snakke med kreftsykepleiere og rådgivere direkte fra sykesengen, hvis de har spørsmål eller tanker de vil lufte. Jeg tror at det er til god hjelp. Og de har tilgang til mye informasjon i alle ledd av behandlingsforløpet.

Og så tror jeg på de små, enkle tingene. Som å gjøre det litt behagelig for seg selv. Eller la seg underholde litt. Eller noen ekstra kontaktpunkter med sine nærmeste.

Mitt eksempel tilhører ikke lengre fremtiden, det tilhører nå. Nettbrettene er på vei ut til sykesengene i disse dager.

Teknologi kan også brukes til omsorg.