Kategorier

Statsministeren lovte for nøyaktig ett år siden, på sin halvårige pressekonferanse, at pasienter med kreft ikke skulle vente unødvendig lenge på utredning og behandling. Stoltenberg satte som krav overfor sykehusene at det skulle gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter. Vi i Kreftforeningen jublet, vi hører om alt for mange pasienter som venter alt for lenge. Det innebærer engstelse og uro, og en fare for at kreftsykdommen utvikler seg. Vi ble fort klar over at dette ikke var en ny juridisk rettighet for pasienten, men et mål og styringssignal til sykehusene om at minst 80 prosent av pasientene skulle få hjelp innen fristen på 20 dager. Likevel, kjempebra!

Pasientene forventer nå behandling innen fristen, selvfølgelig, og blir engstelige, usikre, frustrerte og sinte når de enten må vente lengre tid, ikke vet hvor lenge de må vente og heller ikke alltid vet hva og hvem de skal forholde seg til. På nettsiden til fritt sykehusvalg oppgis kun såkalt median ventetid på tre diagnoser; brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft ved de enkelte sykehus.

Hva har Kreftforeningen gjort?

Kreftforeningen har lenge etterlyst ventetider også for flere enn disse tre kreftdiagnosene, slik at både pasienten og den henvisende legen kan ta hensyn til dette. Vi har også bedt om at pasienten må få oppgitt en navngitt kontaktperson på sykehuset å forholde seg til. Dette har vi fått gjennomslag for! Helse- og omsorgsdepartementet har bedt sykehusene om å sørge for at kontaktpersonordningen er på plass i løpet av 2012. Kontaktpersonen skal blant annet sørge for å informere om ventetider.

Hva har så skjedd med de faktiske ventetidene i løpet av dette året? I tillegg til de mange henvendelsene til oss, har media vist til flere sterke historier om pasienter som venter i det uvisse, i flere måneder. Det er fortsatt manglende åpenhet og kunnskap om de faktiske ventetidene. Det er derfor umulig å finne ut av om målsettingen om behandling innen 20 dager er nådd.

Store var derfor våre forventninger da statsministeren tirsdag igjen innkalte til pressekonferanse. Skuffet måtte vi innse at ikke mye hadde skjedd, han manglet data fra i år på de faktiske ventetidene. For siste del av 2011 kan vi se at 72 prosent av brystkreftpasientene får behandling innen 20 dager, tykktarmskreftpasientene 57 prosent, mens bare 34,5 prosent av lungekreft pasientene får behandling innen målsettingen om 20 dager. Vi registrerte likevel at statsministeren lovte mer penger til kreftområdet i neste års budsjett, blant annet for å fjerne flaskehalser og legge til rette for bedre organisering. Dette er bra!

Likevel etterlyser vi fortsatt konkrete opplegg som gjør det enklere for pasienten å finne ut hva de kan forvente. På nettstedet Frittsykehusvalg.no må de selv finne ventetider for alle kreftdiagnoser, ved de ulike sykehusene. Og, vårt råd er – spør etter kontaktpersonen hvis du henvises til sykehus med mistanke om kreft!

Vi har store forventninger til at sykehusene nå er innstilt på, og ressursmessig gjøres i stand til, å holde ventetidene. Og vi lover å følge med på utviklingen!