Kategorier

Denne uken er Kreftforeningen til stede i Oslo tingrett. Tobakksgiganten Philip Morris har gått til sak mot den norske stat, og Kreftforeningen er partshjelp til støtte for staten. Rettsaken varer i ti dager, før retten avgjøre hvorvidt synlig oppstilling av tobakksprodukter i dagligvarehandelen skal være lovlig.

Vi i Kreftforeningen mener det nåværende oppstillingsforbudet er et effektivt og nødvendig tiltak.

  • Det skal hindre at barn og unge begynner å røyke
  • Det skal denormalisere tobakk
  • Det skal gjøre det lettere for de som ønsker å slutte

I går fremførte vår generalsekretær Anne Lise Ryel sitt partsinnlegg i rettssaken. Hun la vekt på at Norge er folkerettslig forpliktet til lojalt å følge opp bestemmelsene i den internasjonale Tobakkskonvensjonen.

175 land har ratifisert konvensjonen og sluttet seg til retningslinjene, som blant annet anbefaler et oppstillingsforbud. Norge var ett av de første landene til å innføre oppstillingsforbudet.

Vi er veldig spente på utfallet av rettsaken. Mange land i verden planlegger et oppstillingsforbud og sitter nå på gjerdet og venter, deriblant land som ikke har råd til kostbare rettssaker.

For Philip Morris er selvsagt økonomisk profitt det viktigste i denne saken. De vil sikre markedsandeler og introdusere nye varemerker som de ønsker folk skal kunne se.
Statens anliggende er å beskytte det norske folks helse!

Helsedirektoratets røykesluttkampanje "På tide å slutte?" har skapt reaksjoner.

Illustrasjonsfoto: Marianne Otterdahl-Jensen

Halvparten av de som røyker, dør av tobakksrelaterte sykdommer. Røykerne taper i gjennomsnitt 11 leveår. I tillegg kommer all lidelsen tobakk forårsaker. For mange er hvert minutt hver dag en lidelse. Dette kan ikke staten og samfunnet la skje uten at de gjør alt de kan for å hindre det. Anne Lise Ryel argumenterte i retten i går at et så farlig produkt som tobakk ikke hører hjemme i dagligvarehyllene ved siden av melk og brød. Våpen gjør ikke det. Ikke en gang reseptbelagte medisiner, som har til hensikt å gjøre folk friske.

I Kreftforeningens tobakksarbeid er hovedmålgruppen barn og unge – vi ønsker at de aldri begynner å røyke. Men vi vet at de er lett påvirkelige. Derfor skal de slippe å bli eksponert for tobakksprodukter hver gang de er i butikken for å kjøpe mat!