Kategorier

31. mai er det Verdens tobakksfrie dag, og i år er tobakksindustrien i søkelyset. Verdens helseorganisasjon WHO har valgt «tobacco industry interference» som tema. De oppfordrer nasjonale myndigheter til å stå imot aggressive angrep fra industrien.

Tobakk tar livet av nesten seks millioner mennesker hvert år! Et utrolig høyt tall, mer enn hele Norges befolkning.  Og det kan unngås  — og forebygges. Stadig flere land tvinges til å måtte forsvare tobakksforebyggende tiltak og lovgivning i ressurskrevende rettssaker, blant annet Uruguay, Tyrkia, Australia og Norge. Philip Morris har saksøkt den norske stat fordi Norge har innført forbud mot synlig tobakk i butikken. Rettssaken starter i Oslo tingrett neste uke, og Kreftforeningen er partshjelp til støtte for staten.

Tobakksindustriens taktikk er å skremme andre land som ønsker å introdusere de samme tiltakene. Fattige land har ikke råd til å håndtere ressurskrevende rettssaker.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel har en kronikk på trykk i dagens VG. Her kan du lese mer om tobakksindustriens skitne arbeidsmetoder!