Kategorier

På torsdag var det offisiell åpning av «K.G. Jebsen center for myeloma research» i Trondheim. K. G. Jebsens stiftelse utnevner og finansierer forskningssentre innenfor alle fagområder – ikke bare medisin. Felles for sentrene som får denne utmerkelsen er at de har vist seg fremragende på sine arenaer og de har oppnådd statusen gjennom sylskarp konkurranse med andre forskningsmiljøer som er blant de aller beste.

Prof. Anders Sundan og hans forskergruppe. F.v: Anders Waage, Therese Standal, Magne Børset, Anders Sundan, Terje Espevik, Marit Otterlei, Geir Slupphaug og Geir Bjørkøy. Foto: Geir Mogen/NTNU

For Kreftforeningen er utnevnelsen særlig hyggelig, fordi dette forskningsmijøet ledet av prof. Anders Sundan, er et av miljøene som vi har fulgt med interesse og har støttet gjennom de siste 20 årene. Den unge Sundan fikk sin lønn fra oss, og ettersom han viste sitt talent tydeligere fikk han også støtte til å ansette nye unge talenter. Sundan og hans medarbeidere er evaluert hvert eneste år av fagfolk i Kreftforeningen, og vi har fulgt hans progresjon, hans evne til å stimulere og få fram nye talenter og hans imponerende forskningsaktivitet også i internasjonal sammenheng. Det er kombinasjonen av talent og brennende engasjement som er nødvendig for å heve seg over alle andre – akkurat som i idretten. For oss i Kreftforeningen ser vi at det lønner seg å satse på de beste. Og det lønner seg å satse langsiktig. God forskning tar tid, og gjennom langsiktig støtte til nitid bygging av stein på stein har vi kunnet bidra til bygging av en fremragende forskningsgruppe. Som selvsagt selv har æren for å vinne over alle andre!

Dette er likevel ikke det viktigste. Det viktigste er at det frambringes kunnskap om en sykdom som er uhelbredelig. Myelomatose, eller beinmargskreft, rammer ikke så mange (ca. 300 pr år i Norge). Men man kan foreløpig ikke helbrede denne kreftformen. Som følge av forskning, har det skjedd mye innen behandling av beinmargskreft. Det gjør at pasientene lever både lengre og bedre med denne sykdommen, enn man gjorde tidligere. Men frisk blir man dessverre ikke. Det er derfor svært nødvendig med forskning. God forskning.