Kategorier

Alle vet hva det dreier seg om når ”hvite uker” eller ”hvite dager” nevnes. Alkohol og drikkevanene våre. Helsedirektoratet lanserte kampanjen ”Hvite uker” 10. april, og den inneholder blant annet en gratis applikasjon som skal få oss til å reflektere over egne alkoholvaner, og vi skal kunne utfordre venner og kollegaer.

Blir vi mer bevisst på vårt eget forhold til alkohol, vil det kunne smitte over på andre og ikke minst gjøre at vi drikker mindre, tror Helsedirektoratet.

Illustrasjonsbilde

Nå drikkes det mindre i Norge enn i andre land, men alkoholforbruket er jevnt økende.

Den sosiale påvirkningen vi utsettes for er helt grunnleggende for dagens drikkemønster. Vi er kommet dit at alkohol er blitt en naturlig ingrediens i mange flere sosiale settinger enn tidligere. Det forventes oftere at det serveres alkohol, også i hverdagen, ikke bare privat men også i arbeidssammenheng. Kollegaer samles til lønningspils, og vi frister lykken med vinlotteri på jobben. Det inviteres til vinsmaking og ølsmaking. Daglig kan vi lese anmeldelser av nye fantastiske viner i blader og aviser, og når det blogges om mat og oppskrifter får vi som regel en vinanbefaling med. Det nytes også alkohol stadig oftere på TV, når mestere møtes til kamp, ja, nesten ”hver gang vi møtes”.

Det er så allestedsnærværende at vi nesten ikke reagerer på det en gang.

Med tanke på den tilnærmet umerkelige utviklingen, og plassen alkohol har fått som sosial ingrediens, de siste tiårene, er det ikke rart at alkoholforbruket i befolkningen er økende.

Litt alkohol er greit. For mye alkohol er et samfunnsproblem, som gjenspeiles i arbeidslivet, kulturlivet, familielivet, i ulykkes- og voldsstatistikk og i andre helseproblemer. Men hvordan skal vi få dette til å angå hver og en av oss?

”Hvite uker” er en kampanje uten moralsk pekefinger. Den oppfordrer oss til å stoppe opp og tenke etter, og den skal skape diskusjon. Men det er alltid rom for tolkning, noe som reaksjoner på sosiale medier viser.

Kampanjen er kjærkommen. Christine Koht sa det. Og alle samfunnstoppene som var til stede på lanseringen og som er utfordret til å ha hvite uker, sa det: Vi elsker denne kampanjen!

Også vi i Kreftforeningen omfavner kampanjen. Alkohol har betydning for kreftutvikling, kunnskap som mange ikke er kjent med.

Spre budskapet! La det bli en snakkis! Vi har alle et forhold til alkohol. Denne kampanjen er en anledning til å sette fokus på noe som angår oss alle.

 

Les mer om Helsedirektoratets kampanje «Hvite uker» og se hva Kreftforeningen mener om kampanjen: Oppfordrer til hvite uker