Kategorier

Vi presenterer gjesteblogger Kristin Bang, spesialrådgiver i e-helse i Kreftforeningen.

E-helse er bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte behovene i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og politikere.

13.- 15. april arrangeres Oslo Health Challenge, en 48 timers workshop. Målet er å lage ideer til nye IKT-produkter og tjenester, for å lette yngre kreftpasienters hverdag. De reelle erfa­ringene til unge kreftpasienter skal kombineres med unge utviklere og entreprenørers kompetanse.

Ungdomsgruppa i Kreftforeningen (UG) har fått noen av sine medlemmer til å fortelle om hvordan det er å være ung og ha kreft. Hvilke spesielle utfordringer det medfører, hvordan møtet med helsevesenet kan være, hva som er problematisk i etterkant av behandling og i forhold til skole, utdanning, jobb, NAV med mer.

Oslo Health Challenge er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, IKT Norge, Startup Norway og JAM.  

Hvorfor e-helse?
Vi i Kreftforeningen tror at IKT/ehelse kan brukes til å hjelpe kreftpasienter til en bedre hverdag og til en bedre samhandling med helsetjenesten.

Sammenlignet med andre land har ikke Norge gjort mye på ehelseområdet rettet direkte mot pasienter.  I Danmark har pasienter hatt tilgang til sin egen journal på nettet siden 2007.

Forskning viser at det er ressursbesparende, gir bedre livskvalitet og mestring å gi pasienter tilgang til sin egen journal og kommunisere elektronisk med helsetjenesten.

Av den grunn mener vi at pasienter må få tilgang til egen journal og at det bør utvikles interaktive tjenester på nett og at det haster med å få fortgang i dette arbeidet.

Akkurat nå arbeides det med en stortingsmelding om ehelse. Her bidrar Kreftforeningen med praktiske eksempler på hvilke behov kreftpasienter har og hvordan dette kan understøttes av IKT. Oslo Health Challenge er et ledd i til dette.

Hva mener du om e-helse? Har du noen synspunkter og erfaringer å bidra med? Vi vil gjerne høre dine kommentarer!