Kategorier

 

Bilde av snus

Foto: Andreas Hagerman, CC BY 2.0 http://flickr.com//photos/andreashagerman/34160336/

Vi registrerer dagens kronikk om snus og helse i Aftenposten. Vi registrerer også at vedkommende som har skrevet den er rådgiver for Swedish Match, som mange kanskje vet er en ikke ubetydelig snusprodusent. I det ligger at Swedish Match naturlig nok har en enorm egeninteresse i å få snus til å fremstå som lite helseskadelig.

Debatten og forskningen på snusens helseskadelige virkninger pågår, og vil pågå i lang tid fremover. Uavhengig av hva konklusjonen på debatten blir, synes vi det er svært spekulativt å gå ut og nærmest insinuere at snus har en kreftforebyggende effekt, slik Lars Erik Rutqvist gjør når han sammenstiller opplysningene om at svenske menn har lavest kreftforekomst i verden, og at de er den største gruppen snusere. Dette grenser til alvorlig misvisende, og det er utrolig uansvarlig å gå ut på denne måten i bresjen for et kreftfremkallende produkt. Dette minner oss om gamle taktikker fra tobakksbransjen, hvor leger gikk ut og uttalte hvilket sigarettmerke DE foretrakk, som minst skadelig. Historien har vist at det ikke var helt heldig.

At snus er mindre kreftfremkallende enn røyk er riktig. Men det er fortsatt kreftfremkallende.