Kategorier

Det er ikke ofte vi får en uhildet og objektiv ekspertvurdering av norske forskere, slik vi har fått fra Forskningsrådet nå.

Vår oppfatning i Kreftforeningen har vært at det leveres meget god, og tildels fremragende og internasjonal forskning fra våre forskere. Er det et riktig inntrykk?

Forskningsrådet har gjennomført en grundig evaluering for å få svar på om norsk medisinsk forskning (ikke bare kreftforskning) holder mål. De har kun brukt utenlandske eksperter uten forbindelse til norske forskere for å vurdere dette, og de har gått gjennom de aller fleste forskningsmiljøene i Norge. Det var med spenning og forventning at vi i Kreftforeningen analyserte hvordan «våre» forskere var blitt vurdert.

Det ble en morsom øvelse for oss! Det var forskningsgrupper og miljøer som var blitt vurdert, ikke hver enkelt forsker. Så vi tok for oss hver enkelt forsker som får midler fra Kreftforeningen, og analyserte hvordan deres gruppe var vurdert. På en karakterskala på 5 karakter: Weak, Fair, Good, Very good og Excellent, ble kreftforskning generelt godt vurdert.  Om lag 50 % av forskningsmiljøene ble vurdert som «Very good» eller bedre. Bare 11 % var vurdert til Fair eller dårligere. Dette gjaldt kreftforskningen generelt, uavhengig om de fikk støtte av oss eller ikke.

Da vi så på miljøene som oppnår støtte fra Kreftforeningen var bildet enda mye bedre! Av de som Kreftforeningen støtter med stillinger var 3 av 4 i miljøer vurdert som ”Very good” eller bedre. Så vi på prosjektledere som tildeles 2 stillinger eller mer fra Kreftforeningen, var over 80% av dem i miljøer som vurderes fra «Very good» til «Excellent»!

Dette var enda bedre enn vi turte å håpe. Det viser at vi har kreftforskere og forskningsmiljøer i Norge som det er vel verdt å bruke penger på! Det viser også at Kreftforeningen, på vegne av våre givere og ved hjelp av våre egne fageksperter, er i stand til å plukke ut den aller sterkeste forskningen og investere pengene der.

Det er vår beste garanti for at innsamlede forskningsmidler forvaltes så de gir aller mest effekt, for våre givere, for våre forskere,  og aller viktigst: For dagens og fremtidens kreftpasienter!