Kategorier
 

Hvis det hadde vært et Vardesenter da moren min var syk, tror jeg at jeg hadde sittet der og ventet mens hun fikk cellegift. Jeg tror jeg ville forsøkt å få henne til å møte andre pasienter akkurat der. Jeg tror jeg vet hva jeg hadde snakket med noen andre om. Over kaffekoppen. Og jeg tror jeg vet at jeg midt i det hele hadde sett frem til å ta turen opp.

Hensikten med et Vardesenter er at pasienter og pårørende skal få en møteplass som gir ro og påfyll i en kaotisk og vanskelig livssituasjon.

Hensikten med et Vardesenter er at pasienter og pårørende skal få en møteplass som gir ro og påfyll i en kaotisk og vanskelig livssituasjon. Illustrasjonsfoto. Foto: Steffen Aaland

Turene til Radiumhospitalet var uunngåelige når kreften rammet oss. Det hadde bare vært så fint med noe jeg hadde lyst til, noe annet å gå til, midt i det uunngåelige!

Denne erkjennelsen er en etterpåklokskap jeg har lyst å bruke til noe. Og det gode med den er at den blir bekreftet hver gang jeg snakker med noen på Vardesenteret, eller bare er innom der.

Tenk å ha andre pårørende å snakke med! Da hadde jeg kanskje sluppet de tyngste tankene om det å ikke strekke til, det å ikke klare å la være å være egoistisk. Kanskje.

Vi har en målsetting med Vardesenteret på Radiumhospitalet. Det er at pasienter og pårørende skal få en møteplass som gir ro og påfyll i en kaotisk og vanskelig livssituasjon. Vi tror på kraften i å snakke sammen om det som er vanskelig, om å befinne seg i samme båt. Sammen skaper vi håp. Håp er livsnødvendig.

I dag vet vi at sykehusene anerkjenner denne kraften og ser på den som en nødvendig del av en helhetlig behandling. Det betyr at det er tenkt riktige tanker. Med uvurderlig hjelp av de som selv er rammet.

Vardesenteret på Radiumhospitalet er en suksess. Flere tusen besøkende de første to årene og deres tilbakemeldinger gir oss beskjed om det.

Nå er det på tide å utvide. Vi åpner Vardesentre flere steder i landet. Førstkommende mandag 30. januar åpner vi Vardesenteret Tromsø ved universitetssykehuset i Nord Norge.

Og flere sentre er under planlegging, neste ut er Vardesenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi tror på denne satsingen, og håper at alle som rammes av kreft en dag får muligheten til å besøke ett av dem. Og bor du langt unna, kommer Vardesenterets tilbud på internett før sommeren.

Følg med på:
Vardesenteret.no
Kreftforeningen.no