Kategorier

Vi presenterer gjesteblogger Nina Adolfsen. Hun er rådgiver i Kreftforeningen og leder i Brukerutvalget i Oslo universitetssykehuset. Brukerutvalget jobber for at kreftpasienter skal få et best mulig behandlings- og omsorgstilbud på sykehuset.

Det er kjent at de fire universitetssykehusene i Oslo: Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet skal sammenslås. Som tidligere pasient vet jeg hvordan det preger ansatte ved en sengepost når penger skal spares, rutiner endres og det er usikkerhet om hva nå? Det skaper unødvendige bekymringer for pasientene.  Er det slik i dag at sammenslåingen går ut over pasienter som kanskje er i en livskrise og føler at de kjemper mot et system de ikke kan gjøre noe med?

Illustrasjonsfoto nyebilder.no

Det er nok å ta fatt i av forbedringer for det gjenstår ennå mye når det gjelder lokalisering og samhandling, og også av kulturer på sykehuset.

De fire sykehusene hadde hver sine ulike IKT-systemer, som gjør effektiv kommunikasjon og fornuftig samarbeid vanskelig. At IKT-situasjonen ikke er kommet lenger, er bare trist. Her må Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet ta ansvar for at sykehusene mangler ressurser til å fornye seg.

Vi er kritiske til de lange ventelistene og de mange fristbruddene ved sykehuset. Ventetiden på vei nedover, men dette må sykehusene jobbe mer for å forbedre.

Samtidig med sammenslåingen av de fire sykehusene i Oslo er det innført en ny budsjettmodell og et nytt inntektssystem i Helse Sør-Øst. Konsekvensene av dette er at sykehusene i Oslo må redusere sine budsjetter. Dette skjer samtidig med en sammenslåingsprosess som i utgangspunktet skulle skje uten overføring av ekstra midler, og samtidig med en komplisert overføringsprosess av 160 000 pasienter fra OUS til Ahus og Vestre Viken, med nedbemanning og omplassering av ansatte.

Vi i brukerutvalget forstod tidlig at en så omfattende samling av fagmiljøer, og flytting på tvers av gamle grenser, måtte ta tid og koste penger. Dessverre har det ikke vært enkelt å få forståelse for dette oppover i helsevesenet. Det koster å ta igjen flere tiårs forsømt vedlikehold av bygg og utstyr.

Brukerutvalget mener sammenslåingen av de fire sykehusene var riktig. På tross av frustrasjon fra pasienter, ansatte og de ansattes organisasjoner om arbeidsforhold og redselen for ikke å ivareta pasientene slik man ønsker, er OUS på rett vei. Vår bekymring er tempoet og at det ikke er satt av nok penger for landets største og viktigste omorganisering innen sykehusvesenet.

Oslo universitetssykehus er unikt blant universitetssykehusene som både lokalsykehus for Osloområdet, og med regions- og landsdekkende funksjoner, og også med internasjonale oppgaver for utvikling av best mulige helsetiltak.

Vi spør: Forstår og erkjenner myndighetene at Oslo universitetssykehus er ledende i Sykehus-Norge? Vi savner denne forståelsen og erkjennelsen og venter spent på myndighetenes overordnede visjon og strategi for Oslo universitetssykehus sin framtid.