Kategorier

I går kunne vi lese i Aftenposten at matkjedene er i ferd med å fjerne Nøkkelhullet på enkelte matvarer. Leverandører begrunner det med at sunnhet og helse kan kommuniseres på andre måter. Men dette handler om lønnsomhet. Som et resultat av priskrigen bransjen selv har startet på Nøkkelhullsmerkede matvarer, synes kjedene de nå tjener for lite på at vi forbrukere er blitt opptatt av helsa vår. Derfor dumper de Nøkkelhullet som de selv har vært med å utvikle.

Flere tar i dag til orde for at myndighetene må gå inn med tiltak for å sikre at Nøkkelhullet blir brukt etter intensjonen.

Forbrukerrådet reagerer kraftig og mener dagligvarebransjen selv er de beste til å illustrere behovet for regulering av bransjen for å ivareta forbrukernes interesser. Forbrukerminister Audun Lysbakken sier i dagens Aftenposten at dagligvarebransjen undergraver merket og egne løfter om å tilby sunn mat. Helse- og omsorgsdepartementet vil invitere kjedene for å få en forklaring på hvorfor Nøkkelhullet fjernes på enkelte matvarer.

Kreftforeningen støtter opp om Nøkkelhullet. Det er et verktøy som gjør det lettere for oss forbrukere å gjøre gode og helsefremmende matvalg. Vi mener også at myndighetene må gå inn med regulerende tiltak som gjør sunn mat billigere og usunn mat relativt sett dyrere.

De valgene vi gjør når vi handler mat har stor betydning for hvordan vi setter sammen kostholdet vårt. I likhet med Nasjonalforeningen for folkehelsen, mener Kreftforeningen at det er svært uheldig om kjedene nå velger å fjerne merket. Vi trenger Nøkkelhullet!