Kategorier

Det er utvilsomt en travel tid for landets ordførere, nå kort tid før kommunevalget. Det er derfor forståelig at kun 119 av landets 430 ordførere har tatt seg tid til å svare på en undersøkelse om solarier, fra Norsk Solarieforening. Mindre forståelig er resultatet av undersøkelsen, omtalt i Dagens Medisin: Ordførere frykter de skal miste solariet, kan vi lese der. Blant de som har svart, mener åtte av ti ordførere at det bør være solstudioer i egen kommune. Mener de dette er viktig og til innbyggernes beste?

Det er ønskelig å ha et solarietilbud til publikum, mener Oslo kommune. Utklipp fra www.idrettsetaten.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo kommune søker i disse dager etter leverandører som kan etablere og drifte solarier. ”Det er ønskelig å ha et solarietilbud til publikum”, mener Bymiljøetaten, Divisjon idrett. Hvorfor er det ønskelig, Oslo kommune? I Danmark har stadig flere kommuner, blant annet Fredrikshavn og Århus, besluttet at de slett ikke vil ha solarier i kommunale bygg. Så kan kommunene konsentrere seg om å sørge for bedre tilbud til publikum enn å tilrettelegge for solarier.

Solarieforeningens undersøkelse spør også ordførerne hva de mener om aldersgrense i solarium. Helseministeren har foreslått å innføre 18-års aldersgrense og at solariene skal ha kvalifisert betjening og forslaget skal nå behandles politisk. Det vil overraske oss om det får betydning at rundt 30 ordførere har svart at de mener 18-års aldersgrense er unødvendig.  I undersøkelser Kreftforeningen har gjort blant befolkningen, er hele 73 prosent for 18-årsgrense i solarium. Også blant ungdommen: To av tre av de mellom 15 og 24 år er helt eller delvis enig i at 18-årsgrense må til. At solariumsbransjen er negativ til forslaget, har vi forståelse for. Kreftforeningen har imidlertid stor tillit til at helseministerens fagfolk har gjort en grundig vurdering når de går inn for å ha 18-årsgrense og betjening i solarier.

Norge er ett av de landene i verden som har mest hudkreft, etter blant annet Australia og New Zealand.  Vi har behov for solstråler i små mengder, men UV-stråling er også årsaken til de aller fleste tilfeller av hudkreft. Jo mer UV-stråling, desto større risiko for hudkreft, enten strålene kommer fra naturlig sol eller fra solarium. Tiltak på mange nivåer må til for å få oss ned fra den lite ønskelige plasseringen i verdenstoppen. Også hvilken holdning kommunene har til solarium spiller en rolle.

Det er nok av oppgaver å ta fatt på for landets nye og gamle ordførere etter kommunevalget. Bør det å sørge for solarietilbud til publikum være én av oppgavene?