Kategorier

OSLO
Pasient på Radiumhospitalet.
Bildene er modellklarert for bruk av Kreftforeningen.
Foto: nyebilder.no