Kategorier

Unge spiser fortsatt lite frukt og grønnsaker. Det viser en undersøkelse som Kreftforeningen har gjennomført blant 1276 unge i alderen 15-24. Førtito prosent av jentene svarer at de spiser grønnsaker minst en gang hver dag. Bare 25 prosent av guttene sier de spiser grønnsaker daglig. Når det gjelder frukt, ser vi samme mønsteret. Er dette urovekkende?

Ja, vi synes det – av flere grunner.

For det første, et kosthold med daglig innslag av frukt og grønnsaker, er viktig for god helse og for å forebygge livstilssykdommer. Offisielle anbefalinger sier at vi bør spise minst ”5 om dagen”. Det betyr at vi bør spise minst 5 porsjoner, tilsvarende 100 gram, frukt, bær og grønnsaker hver dag. Halvparten bør være grønnsaker. Selv om forbruket av frukt og grønnsaker har vist en langsom økende trend, er dette en anbefaling som få voksne, og langt færre unge, følger.

For det andre, et kosthold med lite frukt og grønnsaker henger sammen med andre uheldige levevaner. Vi ser i undersøkelsen at de som spiser lite frukt og grønt, har ugunstige kostvaner også på andre måter, for eksempel drikker de oftere brus enn andre og spiser mer hurtigmat. I tillegg er de mindre fysisk aktive og røyker eller bruker oftere snus.

For det tredje, er det verdt en bekymring at gutter henger så langt etter jentene. Vi er nødt til å ta inn over oss at gutter og jenter er forskjellige i matveien, og ta hensyn til denne forskjellen når vi utvikler og iverksetter tiltak. Budskap og kommunikasjon må tilpasses gutter og jenters særegenheter, kanaler og interesser.

I går kunne vi lese om forskning som viser at samfunnets usunne fokusering på kropp, går utover jenters livskvalitet. Hvordan kan vi bidra til at unge i større grad enn i dag får et sunt og avslappet forhold til eget og andres utseende, og etablerer gode vaner for helsens skyld, ikke i streben etter en perfekt kropp?

Barn som introduseres for mange forskjellige smaker tidlig, får et bredere smaksapparat og vil lære å like flere ulike typer matvarer. Frukt og grønnsaker bør bli en vane allerede fra småbarnsalder. Her har vi foreldre et viktig ansvar.

Like viktig er det at barnehager og skoler legger til rette for helsefremmende vaner. Gjennom disse arenaene kan vi på en lystbetont og naturlig måte bidra til at barn og unge etablerer gode vaner, slik at de blir en selvsagt del av hverdagens rutiner. Gratis skolefrukt er en begynnelse, og noe som bør komme alle elever i grunnskolen til gode.

Vi mennesker er vanedyr. Også når det gjelder mat og måltider. Å spise frukt og grønt hver dag kan bli like selvsagt som å ta på sikkerhetsbelte i bil. Når grunnlaget for gode vaner skal legges, er det lurt å begynne tidlig.

5 om dagen