Kategorier

Det er ikke alltid lett å være pasient eller å ha behov for legehjelp. Noen ganger opplever vi at bare det å komme frem på telefonen til fastlegen er et problem, og når vi kommer frem er det en utfordring å finne en time som passer.

Illustrasjonsbilde

Jeg vil ha en lege som er ”på nett” Jeg vil bestille legetimen min på nettet og få reseptene mine oppdatert på nettet.

Jeg vil ha journalen min på nettet.

I Kreftforeningen hører vi ofte utsagn som: ” Jeg måtte jo oppdatere legen min på hvilke muligheter det fantes andre steder”. Eller: ”Fastlegen min hadde ikke fått epikrisen fra sykehuset, så han visste ikke hva som var gjort for meg der, han var like fortvilet som meg”.

Vi vet at det er mangel på kontinuitet på mange nivåer. Tenk om vi kunne ha pasientjournal på nett. Den ville være tilgjengelig når man trengte den, man vil selv ha innsikten og oversikten som pasient, selvfølgelig med alt som skal til av personvern. I tillegg vil man ha en oversikt over hvem som har vært inne i journalen, en slags loggføring.

Den dagen jeg har behov for helsehjelp vil jeg selv ha oversikten, og har jeg ikke det vil de som skal gi meg helsehjelp ha en lett og oversiktlig tilgang. Som pasient vil jeg selv eie min journal. Vi tror den muligheten er til stede, for de greier det i flere andre land. I Danmark, USA, England og Sverige tilgjengeliggjøres hele eller deler av pasientjournalen på nett (teknologirådet; fra rådet til tinget nr 28, 09.10). Jeg vet at mange leger vil si at journalen er deres arbeidsverktøy, men jeg vil allikevel eie min journal.

Vi vet at prosessen er startet, men er den prioritert?