Kategorier

I så fall forstår vi det godt.

Beskytt de unge med 18-årsgrense, oppfordret professor Bruce Armstrong fra University of Sydney, på verdenskonferansen om UV og hudkreft.

Sammen med 140 andre deltok jeg nylig på en verdenskonferanse i København. Forskere og ulike fagfolk som jobber med forebygging av hudkreft var samlet for å styrke det internasjonale samarbeidet. Det ble presentert forskning om sammenhengen mellom hudkreft og UV-stråling, om vitamin D, om sol ute og sol inne, og ikke minst – gode eksempler på hvordan kommunisere et balansert budskap, med tanke på å få nok vitamin D og mindre hudkreft. For det lar seg faktisk gjøre, og det behøver ikke engang være særlig vanskelig.

På konferansen ble det konkludert med at de aller fleste tilfeller av hudkreft henger sammen med UV-stråling – det vil si summen av den strålingen vi får fra sol og solarium. Ved å redusere denne mengden og unngå å bli solbrent, vil langt færre få hudkreft. Dette er kanskje den kreftformen som burde være lettest å forebygge.

Her er noen andre konklusjoner fra konferansen:

  • Vi får vitamin D selv om vi beskytter oss i sola.
  • Solarier øker risikoen for føflekkreft. Risikoen bør begrenses ved å ha aldersgrense 18 år i solarium, og ved å ha betjening som kan gi råd til brukerne i solariene. Flere land har innført slike regler allerede. (Her i Norge er også dette foreslått. Nå er det opp til politikerne om vi skal følge etter.)
  • Solarier er ingen god D-vitaminkilde. De fleste av oss kan få nok av vitaminet gjennom kosten og oppnår raskt det vi trenger i naturlig sol i sommerhalvåret. 
  • De som av medisinske grunner har lavt D-vitaminnivå, bør konferere med legen sin.
  • Sist, men ikke minst: Det er ikke bare det å bli solbrent som øker risiko for hudkreft. UV-stråling ser ut til å ha betydning hele livet – jo mer UV-stråling (fra sol eller solarium) desto høyere risiko. Tidligere har det vært mye fokus på å beskytte barn og unge i sola, men det er altså all grunn også for voksne til å fortsette å beskytte seg.

Vi kunne dra hjem fra konferansen inspirert av kollegaers arbeid i andre land og med en bekreftelse på at Kreftforeningens arbeid er på linje med oppdatert forskning.

Illustrasjonsfoto

Så – til det som trolig likevel gjør dette forvirrende for folk flest.

Dagen derpå leser vi på nettavisen at nå er det sunt å sole seg. For å være tydelig: Kreftforeningen er ikke uenig i at vitamin D har mange gode effekter, og vi har stor respekt for forskningen til professor Johan Moan (som uttaler seg i artikkelen). Men konklusjonen om at vi må bruke solarium for å få vitamin D går i mot det den store majoriteten av forskere både i Norge og internasjonalt mener, og som Kreftforeningen støtter seg til. 

I Dagens Medisin kunne vi i går lese at formann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen, hevder at ”Kreftforeningen er flink til å støtte og hjelpe mennesker med kreft, men innen UV-stråling er foreningen kunnskapsløs”.  Kreftforeningens råd samsvarer med hva blant annet WHO/IARC, hudleger i Norge og i Europa, strålevernsmyndigheter i Norge og internasjonalt, og andre lands kreftforeninger mener. Rådene, og kunnskapsgrunnlaget vi baserer oss på, vurderes også årlig på et konsensusmøte med Norges fremste forskere og eksperter på området UV-stråling og vitamin D.

I media kan det ofte se ut som det er stor uenighet om rådene som gis, at det nærmest handler om hvorvidt vi bør få sol eller å unngå sol. Disse konsensusmøtene viser at det tross alt er enighet om det meste; litt sol er sunt, blant annet for å få vitamin D, mens mye sol og bråsoling gir lite ekstra vitamin D, og risiko for hudkreft. Konferansen i København bekreftet også at Kreftforeningens råd er helt på linje med hva som gis av råd i andre land.

Er dette mer forvirrende eller oppklarende? Vi håper på det siste.  Ha en god og solrik sommer, nyt solen og husk å følge solvettreglene.