Kategorier

Faksimile VG 4.4.2011

I dagens VG kan vi lese at det er store geografiske forskjeller både i kreftforekomst og overlevelse etter kreft. Selv om mye av forskjellen kan føres tilbake til ulik alderssammensetning i fylkene og selvfølgelig en del tilfeldige utslag, så er dette veldig interessant.

Vi vet i dag alt for lite om hva hele forskjellen skyldes. Det som er viktig å få avklart er om deler av forskjellen kan skyldes ulikheter i helse- og behandlingstilbudet. I så fall er det svært alvorlig. Som leder av Lungekreftforeningen Regine D. Ihlen sier i dagens VG så skal ikke overlevelse etter en kreftsykdom være avhengig av pasientens postnummer.

Det er verdt å understreke etterlysningen fra vår generalsekretær Anne Lise Ryel om at det vi trenger er bedre registre over behandlingskvaliteten ved norske sykehus. I dag har vi fritt sykehusvalg for norske kreftpasienter. Problemet er at for den enkelte pasient som skal kunne velge hvor man vil bli behandlet, finnes det ingen indikatorer som gjør at man kan velge det sykehuset som har vist seg å ha best resultater i forhold til akkurat den diagnosen vedkommende har. Tiden for å få på plass slike kvalitetsregistre er overmoden.

Vi ønsker at alle kreftpasienter skal være sikre på at de får den beste behandlingen som er tilgjengelig, uavhengig av hvor de bor.