Kategorier

”Det er ganske tøft, tror ikke jeg lever ut året, tror ikke legene synes det er viktig å forske på min diagnose”. Dette ble sagt av en ung kvinne med lungekreft. Hun døde noen uker etterpå.

Livet er ikke rettferdig, ingen fortjener å få kreft. Og jeg har hørt flere si at de har levd sunt hele livet og de skjønner ikke hvordan dette kunne ramme dem.

Det er vanskelig å vite hva man skal si eller gjøre. Min erfaring er at det hjelper å ha noen å snakke med, det hjelper å sette ord på tanker og følelser. Det å dele med noen andre gir en forståelse av at man egentlig ikke er ”rar”, selv om man allerede har tenkt på døden og begravelsen.  Som regel hjelper det å sette ord på det man tenker.

Det er tøft å sloss for livet, det er kanskje enda tøffere å sloss for livet når du vet at det er få som overlever den diagnosen du har fått.  Jeg er stolt av at Kreftforeningen nå under aksjonen Krafttak mot kreft samlet inn penger til dette formålet. 

Vi ønsker ikke at pasienter skal oppleve at deres diagnose ikke er viktig å forske på. Som pasient skal du oppleve at helsevesenet gjør det de skal for at du skal overleve.

Vi ønsker at du som pasient skal oppleve å bli tatt vare på enten du har en diagnose med god eller dårlig overlevelse.  Og dersom du kommer til å dø av din kreftsykdom så skal du selv få gjøre dine valg på hvordan du vil ha det.

 Tenk om vi i fremtiden kan si at det ikke finnes kreftsykdommer med dårlig overlevelse?