Kategorier

Mens 95 prosent av de som får testikkelkreft blir friske, finnes det noen kreftsykdommer i den helt andre enden av skalaen. Her finner vi blant annet kreft i lunger, bukspyttkjertel og spiserør. Disse kreftformene har svært dårlig prognose og tar samlet nesten 3000 liv årlig i Norge.

Mange av kreftsykdommene med dårlig overlevelse har vært nedprioritert når det gjelder forskning. I en publikasjon fra forskningstidsskriftet Nature Reviews Cancer fra noen år tilbake anslås det at forskning på lungekreft bare får tre prosent av forskningsmidlene selv om sykdommen forårsaker 22 prosent av kreftrelaterte dødsfall. Dette har ført til at forskning på denne sykdommen ligger flere år bak forskning på andre kreftsykdommer som tradisjonelt har fått mer forskningsmidler. Det samme bildet ser vi for kreft i bukspyttkjertelen. Forskningsfeltet har fått lite midler og utviklingen har gått sakte. Det har ført til at pasienter som får denne sykdommen stort sett får den samme behandlingen i 2011 som det de gjorde i 1997.

I tillegg har det ikke vært særlig status blant forskere å holde på med de ”vanskelige” sykdommene. Det har vært tradisjon for at de sykdommene der det ikke har vært så mye man kunne gjøre for pasienten, har vært valgt bort av leger og forskere. Det har ført til at det i Norge i dag kun er fire personer med doktorgrad på lungekreft. Det er fryktelig lite!

Behovene innen forskning på de sykdommene som har lav overlevelse er store. Man trenger metoder for å oppdage svulstene på et tidligere tidspunkt, man trenger bedre måter å klassifisere svulster på, bedre metoder for å stille diagnose, bedre behandlingsalternativer og metoder for å øke livskvalitet for pasienter i sluttfasen.

Heldigvis ser vi nå antydning til lysning i tunellen. Særlig for lungekreft. På kreftkongresser holdes ikke lenger lungekreftsesjonene i de små rommene, men de er løftet inn i de store salene. Det er mye mer interesse og mye som skjer. Bare i løpet av kort tid har vi fått en ny medisin og enda en medisin er i testfasen. Det betyr at 10-15 prosent av pasientene lever mye lenger enn det de gjorde for kun ett par år siden. Det er gode nyheter! Men vi trenger så mye mer!

Forskning på de sykdommene som har lav overlevelse må prioriteres! Kreftforeningen setter søkelyset på disse ”vanskelige” kreftsykdommene i innsamlingsaksjonen Krafttak mot Kreft og håper det bidrar til økt satsing og prioritering både blant forskerne og de som bevilger penger til forskning.

Forskning er det eneste som hjelper dersom de dystre utsiktene for pasientene som rammes skal bli bedre.

Se generalsekretær Anne Lise Ryels videoblogg om årets Krafttak mot kreft-aksjon