Kategorier

I dag overlever 80 prosent av barn som får kreft. Det er hyggelige tall, men vi vil jo helst at enda flere skal bli friske. For å oppnå det trenger vi enda mer forskning på barnekreft.

Tidligere denne måneden ble det lagt fram en rapport som beskriver tilstanden for forskning på kreftsykdom hos barn. Det ser ikke bare lyst ut. Av all kreftforskningslitteratur som publiseres på verdensbasis er det bare 5 prosent som omhandler sykdom hos barn. Og samtidig siteres den forskningen som blir gjort i mindre grad enn den forskningen som blir gjort på voksne.

Ikke er vi noe gode på samarbeid heller. Europeerne holder på for seg og amerikanerne for seg. Og resten av verden bryr vi oss ikke så mye med.

I tillegg er myndighetene, spesielt i Europa, lite interessert i å finansiere denne typen forskning. I Europa kommer det meste av finansieringen fra private og veldedige organisasjoner og stiftelser.

Lite forskning og lite samarbeid fører til dårligere vilkår for kreftsyke barn og at pasienter blir behandlet ulikt avhengig av hvilket land de kommer fra. Dette kan vi ikke være tjent med og forfatterne av rapporten foreslår flere tiltak for å bedre denne situasjonen.

  • For det første må man ha stabil og langvarig finansiering av forskningen, helst fra myndigheter
  • EU bør i større grad legge til rette for felles strategier i Europa
  • Alle land i Europa bør delta når nye behandlingsformer for barn testes ut slik at alle land tidlig får tilgang til nye medisiner
  • Barn med kreft bør behandles etter felles europeiske retningslinjer
  • Det bør dannes en europeisk foreldreorganisasjon for foreldre med kreftsyke barn slik at foreldre får god og lik informasjon uavhengig av land
  • I tilegg må vi sørge for økt samarbeid med forskere også utenfor Europa

Barn med kreft fortjener behandling og omsorg av høyeste kvalitet, uavhengig av alder og bosted. Økt forskningsinnsats, mer forskningssamarbeid og bedre og mer stabil finansiering er det som må til!

Les også blogginnlegget Barn og kreft