Kategorier

Det var en slags merkedag for oss som jobber med forebygging av kreft i går: Helseministeren gikk ut med forslag om at det bør være 18-årsgrense i solarium. Det forslaget vil hun få full støtte av fra oss i Kreftforeningen. Det er ikke sånn at all hudkreft skyldes solarium. Mange hudkrefttilfeller skyldes overivrig soling ute. Derfor bruker vi også mest tid på å gi råd og informasjon om utesoling.  Men for de fleste kommer solarium i tillegg til utesola. Forskningen viser at solarium øker risikoen for hudkreft, spesielt hvis man begynner tidlig. Da er det all grunn til å gjøre noe mer enn å informere.

Da vi samarbeidet med unge, solglade bloggere i fjor høst, ble vi også slått av hvor MYE solarium en del unge bruker. Jeg har innsett nå at det tiltaket er høyst nødvendig!, skrev Tuva på 16 år, som tidligere kalte seg solariumsavhengig, om 18-årsgrense.

Ifølge Strålevernsforskriften i dag skal et solstudio ha en plakat der det blant annet står – helt nederst – ”Bruk av solarium for personer under 18 år frarådes”. Det er kanskje ikke veldig overraskende at mange under 18 likevel bruker solarium. I en undersøkelse vi gjorde for en tid siden sa 78 prosent av jentene og 56 prosent av guttene som bruker solarium at de begynte før de var 18 år. Hver fjerde av jentene begynte før hun var 15 år!

Har du ikke andre viktige oppgaver, spør Siv Jensen helseministeren.  I en ideell verden ville det være bra å ha færrest mulig regler og aldersgrenser. Men tenk om dette forslaget er det som skal til for å få dagens ungdom til å få øynene opp og ha et smartere forhold til både sol og solarium enn oss som har vokst opp uten verken Solvettregler eller aldersgrenser i solarium? Tenk om dette er noe av det som skal til for at hudkrefttallene begynner å gå ned? Helseministeren har mange viktige oppgaver. Dette var én av dem.

Folk flest er også enige i at 18-års aldersgrense er greit:

Fra TNS/Gallupundersøkelse, høsten 2010