Kategorier

En stor internasjonal studie på kreftoverlevelse ble i dag publisert i tidsskriftet Lancet (www.thelancet.com). I studien sammenlignes overlevelse etter kreft i Sverige, Danmark, Storbritannia, Canada, Australia og Norge. Undersøkelsen baserer seg på totalt informasjon fra 2,4 millioner pasienter, og viser sjansen for å overleve etter brystkreft, lungekreft, tarmkreft og eggstokk-kreft. I tillegg til at studien sammenligner overlevelse mellom land, gir den også mulighet til å følge utviklingen over tid.

Det positive er at sannsynligheten for å overleve en kreftdiagnose har bedret seg over tid. Det gjelder i Norge så vel som de andre landene i undersøkelsen. Dette viser at satsing på forskning som igjen fører til bedre kreftbehandling og verktøy for å oppdage kreft på et tidligst mulig tidspunkt, nytter.

Ser vi på resultatene fra undersøkelsen hvor man sammenligner de ulike landene viser det seg at sjansen for å overleve en av de fire kreftdiagnosene gjennomgående er høyest i Australia, Canada og Sverige. Mens sjansen for å overleve kreft er lavest i Danmark og Storbritannia. Overlevelsen i Norge ligger omtrent midt mellom disse gruppene. For eksempel av de som fikk tarmkreft i Norge i perioden 2005-2007 så er 62 prosent i live etter fem år. Tilsvarende andel i Australia er på over 65 prosent, mens den i Danmark er på 55,8 pst. Overlevelse for lungekreft i Norge for de som fikk diagnosen i 2005-07 er dessverre kun på 14,4 pst. I Sverige er andelen litt høyere, men ikke mye (16,3 pst), mens den i Danmark er på 10,9 pst.

Undersøkelsen i Lancet sier ikke noe om årsakene til forskjellen i kreftoverlevelse mellom landene. Vi i Kreftforeningen er kjent med at denne kartleggingen av forskjeller i kreftoverlevelse kun er et første steg i en større undersøkelse som skal se nærmere på hva som forårsaker forskjellene. Det kan for eksempel være faktorer som hvor flinke leger er til oppdage symptomer på kreft, hvor raskt den enkelte pasient kommer til behandling, eller det kan være forhold knyttet til selv behandlingen.

Vi i Kreftforeningen mener dette er et svært viktig arbeid. Vi har nemlig et ønske om at norsk kreftbehandling skal være på et høyt internasjonalt nivå. For å få til det har vi i Kreftforeningen et stort julegaveønske: nemlig å få på plass en ny norsk kreftplan etter mal fra den kreftplan som ble lansert i 1997 hvor det ble satt av økonomiske ressurser til å bedre kreftbehandlingen i Norge. Resultatene fra Lancet undersøkelsen viser at vi har noe å strekke oss etter. Så langt står svenskene på toppen av den nordiske seierspallen når det gjelder kreftbehandling. Dette er plassering vi skal ha ambisjoner om å strekke oss etter!