Kategorier

Vi vet at mange kreftpasienter er opptatt av alternativ behandling. Derfor er også Kreftforeningen opptatt av alternativ behandling. Forskning har vist at mellom 30-40 prosent av alle kreftpasienter på et eller annet tidspunkt benytter seg av alternativ behandling. Hva som ligger i begrepet alternativ behandling varierer fra soneterapi og akupunktur til ulike typer vitaminer, mineraler og andre former for kosttilskudd.

Vi i Kreftforeningen har full forståelse for at alle som blir alvorlig syke eller kjenner noen som er alvorlig syke, ønsker å gjøre alt for å bli friske igjen. Og i noen tilfeller er vi kjent med at akupunktur kan minske kvalmereaksjoner hos pasienter som tar cellegift, og at massasje kan ha en avslappende effekt i forkant av kreftbehandling. Men det finnes i dag ikke kunnskap som tilsier at alternativ behandling kan helbrede kreftsykdom. Dette er viktig!

Problemer knyttet til alternativ behandling kan oppstå på flere fronter. En ting som styremedlem i Kreftforeningen og tidligere kreftpasient Bengt Eidem beskriver i sitt blogginnlegg, er at kyniske aktører utnytter kreftpasienter ved å tilby – gjerne til betydelige kostnader – ulike hjelpemidler som ettersigende skal kurere kreft, uten at dette er dokumentert. Dessverre er det blitt et stort marked for denne typen produkter hvor aktører, som Bengt beskriver, skor seg økonomisk på kreftpasienters usikkerhet og desperate ønske om å bli frisk igjen.  Kreftforeningen opplever også problemet på sin Facebookside. Her legges det ofte ut linker til diverse alternative kurer, og folk promoterer nettsider som selger både juice og mirakelmedisin. Dette er linker som vi flere sammenhenger har valgt å slette av hensyn til kreftpasienter og pårørende som i en sårbar fase tar til seg alle ”gode” råd.

Den andre store utfordringen med bruk av alternativ behandling er at enkelte produkter faktisk kan ødelegge effekten av de medisiner som er foreskrevet av behandlende lege. Det er blant annet dokumentert at naturlegemiddelet ”johannesurt” påvirker effekten av cellegiftbehandling. Det er også vist at noen naturmedisinske produkter kan ha en blodfortynnende effekt, som igjen kan gi økt blødning ved operasjon.

En del pasienter opplever også at de ikke klarer å si nei til å forsøke alle ”velmenende” råd. Resultatet er at de spiser flere sorter tilskudd og står i fare for å bli overdosert av bl.a fettløselige vitaminer (A,D,E og K vitamin), hvor spesielt  A-vitamin er giftig ved for stor dosering.

Vi i Kreftforeningen er opptatt av at norske kreftpasienter skal få mest mulig korrekt informasjon om ulike behandlingstilbud. Derfor har vi støttet forskning på alternativ behandling for å se om noe kan ha en effekt. I tillegg samarbeider vi med Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB). På deres hjemmesider www.nifab.no er det mulig å finne nøytral og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

Vårt råd til alle kreftpasienter som vil benytte alternativ behandling er at de tenker grundig gjennom hvor mye penger og tid de ønsker å bruke. Videre hva man ønsker å oppnå med behandlingen (bli frisk, redusere smerter, etc), og at man vurderer grundig det produkt eller den behandler man ønsker å bruke. Men viktigst av alt: all bruk av alternativ behandling må være avklart med behandlende lege.

Ønsker du å snakke med noen om bruk av alternativ behandling? Kontakt gjerne Kreftlinjen, tlf 800 57338 (800 KREFT)