Kategorier

Jeg snakket med en dame som fikk lungekreft for et år siden. Hun hadde fortalte naboen sin at hun hadde fått lungekreft,  og da var naboens første kommentar: ”Jeg visste ikke at du har røkt”.  Som en konsekvens av det var hun alltid nøye med å fortelle alle hun møtte at hun aldri hadde røkt. Hun hadde faktisk levd ganske så sunt, hatt et kosthold med mye grønnsaker og i tillegg hadde hun trent jevnt gjennom hele livet. Allikevel opplevde hun at veldig mange gav uttrykk for at det var røyken som var skyld i hennes sykdom.

Det er tøft å få en kreftdiagnose, og kanskje ekstra tøft i et land hvor vi hele tiden signaliserer at du har ansvar for egen helse.  En gang ble jeg kontaktet av en dame som mente det var uansvarlig å bruke penger på å behandle mennesker med lungekreft, i alle fall dersom de hadde røkt.

Et sånt samfunn vil vi ikke ha. Alle har rett på god behandling. Som den Svenske lungekreftforeningen sier : ”Ingen fortjener å få lungekreft”.

Vi ser at det er økende antall kvinner som får diagnosen, la oss håpe at de diagnostiseres tidlig nok til at de kan opereres.  Og ikke minst at det vil være attraktivt å forske på denne kreftformen . Vi vil ha flere kreftoverlevere etter lungekreft!

Vil du vite mer om lungekreft? lungekreftforeningen.no