Kategorier

”Bare det å våkne opp og tenke, i dag vet jeg ikke hva dagen kan gi meg. Og jeg vet ikke hvor mye av dagen jeg klarer å ta imot men jeg skal forsyne meg av det jeg kan..” fortalte en pasient til meg under en samtale nylig.

Jeg blir stadig utfordret på hva som er det viktigste i livet.
Det er det ikke lett å svare på, men når livet blir vanskelig kommer vi ofte litt nærmere noen av svarene. 

Mange pasienter kontakter oss i Kreftforeningen for samtaler. Mange av samtalene handler om å navigere i et uoversiktlig kaos bestående av en blanding av praktiske gjøremål, vanskelige følelser, usikker fremtid, bebreidende fortid, familieliv som settes på prøve, fysiske og psykiske belastninger.
Og så kommer det altså en pasient og setter ord på akkurat dette: Jeg vet ikke hva jeg får, og jeg vet ikke hva jeg er i stand til å ta imot. Men jeg skal forsyne meg så godt jeg kan.
Dette handler ikke nødvendigvis om syk eller frisk, pasient eller rådgiver. Dette handler om håp og mot. Og det handler om hvor håpet og motet finnes. For inne i usikkerheten om hva dagen bringer så ligger det et klart håp: jeg vil gripe så mye som mulig av den. Hvor mye av dagen jeg får med meg, vet jeg ikke. Men jeg får med det jeg kan. Og i dag er det slik det blir. Det er håp. Og det er mot til å strekke seg etter håpet.
Om enn bare i et dagsperspektiv.Kreftforeningen tilbyr Livslyst-kurs
Vi har mye å lære av hverandre, hvis vi vil. Det finnes så mye livsmot, og det finnes så mye håp som vi kan bruke for oss selv og med hverandre. Selv fra et lite øyeblikks erkjennelse kan vi hente mot og håp.

Kreftforeningen bidrar til å skape møteplasser, som uformelle treff eller som kurs som ”Livslyst når det røyner på.” Mot og håp finnes hos den enkelte av oss. Gjennom å møtes, og å ha en arena hvor det er mulig å sette ord på håpet og motet, kan vi gi hverandre bidrag til å gjøre hverdagen litt lettere. Selv den minste ting for meg kan ha stor betydning for andre. Som det pasienten i denne lille historien ga til meg.

 Sammen skaper vi håp, vi har alle noe å bidra med.

Ønsker du å vite mer om Livslyst – når det røyner på så kontakt oss på det seksjonskontoret som ligger nærmest der du bor.