Kategorier

Hvordan er livet etter avsluttet kreftbehandling?  Hva er de kroppslige senfølger og hva kan gjøres med dem? En kreftsykdom har effekt på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet.
 
Omkring 60 prosent av de som får kreft lever etter fem år, og det er tall vi skal være glade for! Vi vet også at mange ikke får symptomer på senfølger før det har gått opptil flere år etter behandling. Men erfaringen vår er at en del sliter med dette og må finne en ny måte og leve sitt ”nye” liv på.

En av de jeg har vært i kontakt sa det slik:
– Jeg har brukt lang tid på å innse at livet ikke blir slik det var – jeg må finne en ny ”normal”.

Mange lever i dag med en kreftsykdom og mange er også erklært friske, men vi opplever at en del ikke er forberedt på at livet kan bli annerledes. Under kreftbehandling er målet å bli frisk. Informasjon om at livet ikke nødvendigvis blir som det var, kan derfor være vanskelig å få med seg. På Kreftlinjen er det flere som kontakter oss om numne fingre og tær (senfølger av enkelte cellegifter), tretthet som ikke gir seg osv. For mange går dette heldigvis over, men det kan vare både i måneder og også år. Med god informasjon blir vi mennesker tryggere og det blir enklere å ”finne en ny normal”.

Det lever om lag 190 000 mennesker i Norge som har, eller har hatt kreft. En av senfølgene vet vi rammer en del av dem. Jeg tenker da på fatigue, som etter hvert er et kjent begrep. En tretthet, utmattelse eller energiløshet. Denne tilstanden kan komme rett etter en er ferdig med behandling, men den kan også oppleves år etter avsluttet behandling.  For mange kan dette medføre nedsatt arbeidsevne og få konsekvenser i forhold til sosiale aktiviteter.

Heldigvis går senfølgene over for de fleste, men noen sliter i måneder og år. Selv om det kan virke håpløst, så erfarer vi at kreftpasienter opplever trygghet ved å vite hvorfor plagene oppstår, at det finnes hjelp til å lindre dem og at det finnes noen gode råd for hvordan en best kan leve med plagene.
Hva kunne ha vært til hjelp for deg?
Hvordan mestrer du en ny hverdag?

Relatert blogginnlegg: Kreftoverlever – hva nå?