Kategorier

Abiraterone Acetate. Ikke hørt om det sier du? Vel, kanskje på tide. Møt en av årets store snakkiser innen kreftbehandling.

 Jeg var på kongress i Italia i oktober. Det skulle presenteres nye resultater fra en test av en ny medisin mot prostatakreft. Mannen gikk på talerstolen og begynte å vise fram tall på overlevelse. Når 3-4000 tilhørere i salen begynner å summe samtidig, vet man at personen på talerstolen har sagt noe viktig.

Abiraterone Acetate altså.

Prostatakreft har i utgangspunktet høy overlevelse, og 85 % av pasientene blir friske av sin sykdom. Dette skyldes i stor grad at sykdommen kan behandles med hormon- og kjemoterapi. Men noen ganger slutter hormon- og kjemoterapi å virke. For disse mennene har det til nå ikke eksistert noen god behandling.

 En studie med Abiraterone Acetate har nå vist at pasienter som blir behandlet med denne medisinen lever flere måneder lenger enn de som ikke får slik behandling. Nå høres kanskje ikke noen måneder så lenge ut, men dette er et gjennomsnitt. For noen pasienter betyr kanskje dette en ny sjanse til å bli frisk, og dette utgjør et aldri så lite gjennombrudd for disse pasientene!

Denne studien hadde faktisk så gode resultater at den ble avsluttet tidligere enn planlagt. Studien var satt opp slik at 2/3 av pasientene fikk Abiraterone Acetate, mens 1/3 fikk et ikke-virksomt stoff, eller placebo som det kalles. Når man etter hvert så hvor godt Abiraterone Acetate virket var det ikke lenger etisk forsvarlig å unnlate å gi Abiraterone Acetate til pasientene som i utgangspunktet fikk placebo, slik at studien måtte stoppes. Så gode resultater er det ikke så ofte man ser innen kreftforskningen!

Så for første gang har vi nå et nytt legemiddel som bedrer behandlingen av prostatakreft som ikke lar seg kurere med hormon- og kjemoterapi.

Og bare tenk på det; Fordi man ikke har hatt noen behandling å tilby, har man fram til nå kunnet gjøre studier der man sammenligner ny behandling med placebo. Fordi vi nå har et nytt preparat som vi vet virker, er ikke det lenger etisk forsvarlig. Det betyr at neste gang man skal teste en ny medisin, må den testes mot Abiraterone Acetate heller enn mot placebo.

Abiraterone Acetate har altså lagt lista litt høyere for all framtid!