Kategorier

De siste årene har kreftområdet vært preget av to trender: 
På grunn av en stadig eldre befolkning så har antall som får kreft økt. Samtidig har bedre diagnostiske verktøy og bedre behandlingsmetoder gjort at stadig flere av de som får kreft overlever sin kreftdiagnose – noe som selvfølgelig er svært gledelig. Konsekvensen av de to trendene er at vi får et stadig større antall personer som skal forsøke å komme tilbake til et mest mulig vanlig liv etter endt kreftbehandling. Ved utgangen av 1998 var det i Norge rundt 134 000 personer som hadde eller hadde hatt kreft. Ti år senere, i 2008 var dette antallet økt til over 190 000 personer.  

Internasjonalt har betegnelsen ”cancer survivor” fått stadig mer oppmerksomhet. Et søk på ”cancer survivor” på Google gir omtrent 8,6 millioner treff. Selv om den norske oversettelsen ”kreftoverlever” er langt mindre brukt  (301 treff på Google), er situasjonen til de som skal leve med og etter en kreftdiagnose noe som opptar oss i Kreftforeningen. Blant annet har vi utviklet kurset Livslyst som er et mestringskurs for personer som har eller har hatt kreft, og for pårørende til kreftpasienter. Selv om det ikke er uvanlig at en person etter endt kreftbehandling gjenopptar sitt vanlige liv som om ingen ting har skjedd,  er det svært mange kreftpasienter som opplever – i varierende grad –  både fysiske og psykiske plager etter kreftbehandlingen. Mange opplever at de har store problemer med å gjenoppta tilværelsen slik den var før de ble syke, og for flere er det snakk om å etablere et ”nytt” liv. Derfor snakker man stadig oftere om kreft som en kronisk sykdom.

For to uker siden presenterte regjeringen Stoltenberg en åpen netthøring som et ledd i arbeidet med ny Nasjonal helse og omsorgsplan. Denne nye helse og omsorgsplanen blir viktig for kreftpasienter på flere områder, men spesielt viktig er at vi nå gjennom denne planen får en helsetjeneste hvor det legges til rette for at personer som lever med, eller etter en kreftdiagnose, får en mulighet til  et best mulig liv. Dette stiller krav til å ansvarliggjøre aktører der personene bor (f. eks fastlegen og kommunale tjenester), det vil stille krav til koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelestjenesten, og ikke minst vil det stille krav til et bedre rehabiliteringstilbud for kreftpasienter enn det vi har i dag.

Kreftforeningen vil være en pådriver for at disse forholdene legges til rette, og vi vil bidra aktivt inn i den åpne høringen på ny Nasjonal helse og omsorgsplan. 

Relatert blogginnlegg: Livet etter kreftbehandling