Kategorier

– Det er klart jeg er bekymret

Kreftsyke Lars Jostein Silihagen (39) skriver om det å være uhelbredelig kreftsyk under koronautbruddet.

14. mai 2020

Isolasjonsprosjektet Olabil

Lars Jostein og sønnene på fire og seks år bruker tiden i hjemmeisolasjon på å bygge olabil sammen.

Jeg har uhelbredelig spiserørskreft og er blitt behandlet for dette siden august 2018. Så langt i behandlingen, til tross for svekket immunforsvar, har jeg vært heldig og har mer eller mindre unngått infeksjoner og sykehusinnleggelser.

For meg skapte koronautbruddet mye usikkerhet. Spørsmålene ble mange, og ikke minst vokste det frem en frykt for om jeg selv kom til å bli syk av koronaviruset. Forhåpentligvis klarer jeg å unngå å bli smittet, men det er klart jeg er bekymret.

Vi vet fremdeles lite om viruset. Nyere informasjon om risikogrupper fra Folkehelseinstituttet viser at kreftpasienter er mindre utsatt enn først antatt. Litt avhengig av hvilken krefttype og behandling man står i, er det trolig mange andre faktorer som til sammen er avgjørende for om man har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdomsforløp ved en koronainfeksjon. Uansett – jeg må fortsatt forsøke å unngå alle infeksjoner.

Sykehuset er et av de tryggere stedene

I utgangspunktet var det alle mine turer til sykehuset for behandling og undersøkelser som ga meg størst smittebekymring. Slik situasjonen er i dag, hvor det oppleves at helsemyndighetene dels har kontroll over situasjonen, har jeg innsett at sykehuset tvert imot er et av de tryggere stedene. Grunnet beredskapsendringer er det færre pasienter til stede, og jeg opplever at de har etablert gode tiltak og økt fokus på at det skal være trygt å være pasient.

Koronasituasjonen har ikke påvirket min behandling enn så lenge, men jeg kjenner til andre kreftpasienter som har fått endret noe på behandlingsplanen sin. Endringer kan oppleves negativt, men jeg er sikker på at legene alltid vil velge tiltak eller behandling som er best egnet for deg som pasient – også i de tilfellene hvor behandling utsettes.

En positiv endring som er kommet ut av koronasituasjonen er sykehusenes økte bruk av videokonsultasjoner. Dette gir alvorlig syke muligheten til å slippe enkelte sykehusbesøk.

Viktig å kunne leve – tross alt

Min kone, våre to gutter og meg har satt ganske strenge regler for å unngå smitte, og vi har mer eller mindre valgt hjemmeisolering. Det betyr ikke at vi unngår uteaktiviteter eller ikke forlater huset, men vi er veldig påpasselige med hvordan vi omgås andre, hvilke kontaktflater vi tar på og med hygienen. Guttene våre på fire og seks år er blitt kjempeflinke på håndvask. Vi forsøker også å få tilkjørt så mye som mulig av mat og andre varer vi trenger. Ofte vasker vi varene vi får levert, eller lar de stå i «isolasjon» noen dager før bruk. Det er viktig å finne en balanse i smitteverntiltak, slik at tiltakene ikke ødelegger god livskvalitet. Med uhelbredelig kreft så er det viktig å kunne leve, tross alt.

Samfunnet har begynt å åpne litt opp igjen. Det er godt. I samråd med lege og skole har vi valgt å fortsette å holde barna hjemme, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Min kone og jeg fortsetter også med hjemmekontor. Det er vanskelig å forutse koronautviklingen, men her i innlandet ser man kanskje ikke en smittetopp før ved nyttårstider. Hjemmeisolasjon kan derfor bli langvarig.

Litt godt også

Personlig synes jeg det er litt godt med hjemmeisolasjon, siden jeg får sett min nærmeste familie mye mer. Det kan være godt – spesielt på tunge dager etter cellegiftbehandling. Jeg er redd det er mange som må isolere seg, og samtidig være helt alene. Det kan nok være tøft. Tar man de rette forholdsreglene så er det heldigvis muligheter for å treffe andre og ha litt sosial kontakt.

Vi får håpe at vaksinemuligheter blir tilgjengelig så snart som mulig, og at vi lykkes godt med å åpne opp samfunnet igjen. Det å sitte med smittefrykt og bli frarøvet mange vante aktiviteter kan tære på humøret. Det gjelder å ikke miste trua. Husk håndhygiene, hostehygiene og hold deg hjemme hvis du er syk.

Vi klarer dette sammen, men alle må fortsette å ta hensyn.

Les Folkehelseinstituttets råd om smitteverntiltak her.