Kategorier

Hva vi vil oppnå med reklamefrie pakker

Norge var første land i verden som innførte forbud mot tobakksreklame. Det er noe av det lureste vi har gjort. Mange andre land har misunt oss det. Men fordi vi ikke tillater tobakksreklame på store reklame-boards eller kino og tv, har tobakkspakningen blitt en viktig reklameflate i seg selv. Med innføring av standardiserte tobakkspakker vil vi tette det siste hullet i reklameforbudet.

Tobakk

Hvor mange 11-åringer kjenner du som tar seg en blås i ny og ne? I 1957 gjennomførte vår forløper, Landsforeningen mot kreft, en undersøkelse blant flere enn 9000 elever på folkeskolens 7. trinn. Blant guttene svarte halvparten at de tok seg en røyk i ny og ne. På seksti år har vi kommet langt i kampen mot tobakk. Innsatsen har vært bred, og ikke sjelden har den rettet seg mot å forhindre at barn og unge begynner å røyke. Det gjelder også for det siste strukturelle tiltaket Kreftforeningen stiller seg bak, nemlig standardiserte, reklamefrie pakker. I dag markerer vi verdens tobakksfrie dag, og om ni dager er det høringsfrist for regjeringens forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger.

Norge var første land i verden som innførte forbud mot tobakksreklame. Det er noe av det lureste vi har gjort. Mange andre land har misunt oss det.  Men fordi vi ikke tillater tobakksreklame på store reklame-boards eller kino og tv, har tobakkspakningen blitt en viktig reklameflate i seg selv. Med innføring av standardiserte tobakkspakker vil vi tette det siste hullet i reklameforbudet.

Hva vil vi oppnå med reklamefrie pakker?
Det er ingen som ønsker at barna våre eller neste generasjonen skal begynne med tobakk. Det vil ikke vi i Kreftforeningen heller.  Kampen mot tobakk er en av de aller viktigste. Hvert år får så mange som 3000 nordmenn lungekreft, en av de mest vanlige kreftformene. Kun en eller to av ti overlever, og sykdommen medfører store lidelser. At røyking kan føre til lungekreft, vet vi alle, men det er også godt dokumentert at røyking øker risikoen for nærmere 20 andre kreftformer. Reklamefrie pakker er et viktig og nødvendig steg på veien til en tobakksfri generasjon. Forskning viser at reklamefrie pakker gjør tobakk mindre attraktivt blant unge, og dette bekreftes av studier i Australia etter innføringen av standardisert innpakning der.

« For tobakksindustrien handler det om inntekter. For oss handler det om bedre folkehelse for en hel generasjon. »

Alle tobakkselskaper har felles interesse i å hindre tiltak som reduserer tobakksforbruket. I Kreftforeningen er vi ikke overrasket over alle uriktige påstander som nå blir fremstilt av tobakksindustrien. Industrien bruker enorme summer på emballasje for å appellere mest mulig til ungdom. Unge mennesker er potensielt nye kunder som kan vare et helt liv. Mister de disse, mister bransjen også store markedsandeler. Da kan man forstå at de gjør hva de kan for å motarbeide forslaget. For tobakksindustrien handler det om inntekter. For oss handler det om bedre folkehelse for en hel generasjon.

Tobakkskonvensjonen sier at medlemsstatene må ta forholdsregler for å beskytte helsepolitikken mot tobakksindustrien. Der står det svart på hvitt at man aktivt må gjøre hele samfunnet oppmerksom på hvordan tobakksbransjen opererer. Hele verden er enige om dette – og nå foreslår regjeringen at Norge skal bli blant de første som tar denne bestemmelsen inn i norsk lov (tobakksskadeloven).

Selve høringsforslaget fra regjeringen er virkelig godt i sin beskrivelse av både reklamefrie tobakkspakker og ikke minst hvilken industri vi står overfor, og hvorfor det er viktig å implementere den delen av tobakkskonvensjonen som sier at tobakksindustrien ikke skal påvirke folkehelsepolitikken. Vi vil bruke anledningen i dag – på verdens tobakksfrie dag ­– til å oppfordre dere til å lese denne og respondere på høringen. Dette er av den største betydning for å bedre folkehelsen for kommende generasjoner.