Kategorier

Kreftforeningen jubler for at det bevilges 100 millioner til “Morgensdagens omsorg” i revidert nasjonalbudsjett. Stortingsmeldingen setter pasienter og pårørende i sentrum.

«Morgendagens omsorg» er ment å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Her får pasienten en tydeligere rolle; “De har ikke bare sykdommer og problemer, men også ressurser de skal bruke til å mestre eget liv”. Tanken er at brukerstyring og bruker skal ha viktigere rolle. De ansatte skal jobbe sammen med og ikke for pasienten. Gjennom å styrke hverdagsrehabilitering skal  pasientens mestringsevne og ressurser mobiliseres.

Meldingen synliggjør endelig de pårørendes innsats, noe vi har ventet lenge på. Kreftforeningen har arbeidet for at pårørende skal bli sett og hørt og få nødvendig oppfølging. Nå tas dette på alvor og det bevilges 10 millioner til å styrke pårørendeomsorgen. Kjempebra!

Fremtidens utfordringer i helsesektoren krever medborgerskap og at flere av oss stiller opp som frivillige. Derfor har Kreftforeningen lenge mobilisert frivillige. Det er med glede vi ser et stort engasjement i befolkningen for å jobbe frivillig. Nå ser vi at «Morgendagens omsorg» også trekker frem frivillige som en viktig ressurs for fremtiden. Foreløpig legges 7 millioner på bordet for å øke frivilligheten. Vi gleder oss til å bidra.

Det viktigste fremtidsgrepet for helse-Norge er likevel bevilgningen til ny teknologi. Og derigjennom fremtidige tjenester vi i dag ikke kjenner til.  Teknologien kan bidra til at vi kan bo hjemme lenger, bedre Ikt-systemer gir pasienten større kontroll på egen helse og sparer helsevesenet for bruk av unødvendige ressurser .

Helsevesenet snus ikke på en dag. Den som leser «Morgendagens omsorg» grundig vil se at det kreves holdningsendringer i hvordan helsepersonell ser på pasienten, på sin egen hjelp, på mulighetene til å arbeide tverrfaglig, til å la frivillige slippe til. Men også til å være med på å finne de gode innovative løsningene sammen med næringsliv, ikt eller frivillige organisasjoner.  Det er derfor godt å se at det gis penger til kompetanse og forskning. Skal det jobbes annerledes må de ansatte få redskaper til å takle endringen og muligheten til å forstå hensikt og formål.

Nå forventer vi at Støre holder ord, – at dette ikke bare er valgflesk som blir saldert vekk. Vi stoler på, og jubler for, at pasient, pårørende, ansatte og frivillige får oppleve å gå veien mot morgendagens omsorg. Nå tror vi at helsevesenet er til for pasienter og pårørende.